ℹ️World Edit Rehberi

World edit kullanımıyla alakalı detaylar.

İşlem Kontrolü

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

//undo

[#s işlem sayısı]

Girilen sayı kadar world edit işlemini geri alır.

Bir önceki aşamaya geri dönersiniz.

//redo

[#s işlem sayısı]

Girdiğiniz sayı adedince //undo işlemini geri alır.

/clearhistory

Tüm aktif //redo ve //undo'ları geçmişten siler.

Alan Seçimi

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

Wand

1.seçim için sol tık

2.seçim için sağ tık

İstenilen alanı seçen özel bir değnek.

//wand

Seçim değneğini envanterinize çağırır.

//sel

[-d] <cuboid> <extend> <poly> <ellipsoid> <sphere> <cyl> <convex>

Güncel seçim stilini değiştirir.

//desel

Mevcut alan seçimini iptal eder.

//pos1

Bulunduğunuz bloğu 1.seçim noktası olarak belirler.

//pos2

Bulunduğunuz bloğu 2.seçim noktası olarak belirler.

//hpos1

Baktığınız bloğu 1.seçim noktası olarak belirler.

//hpos2

Baktığınız bloğu 2.seçim noktası olarak belirler.

//chunk

Bulunduğunuz chunk'ı (16*16=256 Blok) alan olarak seçer.

//expand

<miktar>

Baktığınız alana ya da harita yönüne göre seçilen alanı genişletir.

//contract

<miktar>

Baktığınız alana ya da harita yönüne göre seçilen alanı daraltır.

//outset

[-hv] <miktar>

Seçtiğiniz alanı yazdığınız miktara göre her tarafa genişletir: Yukarı, Aşağı, Kuzey, Güney, Doğu, Batı.

//inset

[-hv] <miktar>

Seçtiğiniz alanı yazdığınız miktara göre her tarafa daraltır: Yukarı, Aşağı, Kuzey, Güney, Doğu, Batı.

//count

[-d] <blok>

Yazdığınız bloktan seçtiğiniz alanda kaç adet olduğunu gösterir

//distr

[-cd]

Bölgede sunulan her blok türünün yüzdesini (%) gösterir.

Alan Üzerinde Yapılabilecek İşlemler

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

//set

<blok kodu>

Tüm alanı seçilen blok/bloklarla doldurur.

//replace

((<değiştirilecek blok(lar)>) (yeni blok(lar))

Seçilen alandaki yazılan blok/blokları girilen başka bir blok/bloklar ile değiştirir.

//overlay

<blok kodu>

Bölgeyi bir blokla kaplayın. Yazılan blok, seçilen alandaki tüm bloklara kaplama olarak dağılır.

//walls

<blok kodu>

Bölgenin kenarlarını duvar yapar.

//outline

<blok kodu>

Bölgenin dış kısmını seçilen blok ile tamamen kaplar.

//center

<blok kodu>

Bölgenin tam merkezinde blok/bloklar oluşturur. 1x1'den 2x1'e ve 2x2'ye kadar değişir.

//smooth

<tekrar miktarı>

Bölgeyi bir miktar tekrarla düzeltin. En yüksek noktadan en düşük noktaya kadar eşit bir blok dağılımı oluşturur.

//deform

<expression>

Blokların konumunu bölge üzerinde ayarladığınız bir noktayla değiştirir.

//hollow

[kalınlık] <block-kodu>

Dış katmanın kalınlığını ayarlayarak bölgenin iç blok tipini/türlerini havaya dönüştürür.

//move

[uzaklık miktarı] ([yön])

Bölgedeki her bloğu bir yöne veya baktığınız yöne göre hareket ettirir.

//naturalize

Bölgedeki tüm taş, çimen blokları ve toprakları şu şekilde değiştirir:

  • En üste 1 kat çim

  • Altında 3 kat toprak

  • Gerisi ise taşlar

//line

([-h]) <blok kodu> <boyut>

Girilen blok ve boyuta göre pos1 ve pos2 arasında bir çizgi çeker.

//forest

[orman tipi] [derinlik]

Bölge seçimi içerisinde çim blokları üzerinden bir orman tipi oluşturur. Yoğunluk, ağaçların sıklığını belirler.

//flora

[yoğunluk]

Çim bloklarını çiçekler ve otlarla kaplar.

Kopyalama ve Diğer İşlemler

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

//copy

[-e] [-m]

Oyuncunun bulunduğu konum ve baktığı yöne göre seçilen alanı kopyalar.

//cut

[-e] [-m]

Oyuncunun bulunduğu konum ve baktığı yöne göre seçilen alanı keser, alandaki bloklar silinir ve yapıştırılmak üzere panoya kaydedilir.

//paste

[-a] [-s] [-o]

Bölgeyi, oyuncunun en son kestiği veya kopyaladığı konuma göre yapıştırır.

[-a] seçimi hava blokları olmadan yapıştırır. [-o] seçimi orijinal haliyle yapıştırır.

//rotate

[y-ekseni] [<x-ekseni>][<z-ekseni>]

Seçilmiş bölgeyi, son kesilme veya kopyalanmasındaki konumunuza göre döndürür.

//flip

[yön]

Bölgeyi, oyuncunun baktığı ve konumlandığı yere göre bir ayna gibi çevirir.

/clearclipboard

Güncel kaydedilmiş bölgeyi panodan siler.

Üretim

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

//generate

[-hroc] <blok kodu> <expression>

Geometrik değerler veya matematiksel denklemler gibi verilen ifadelere dayalı olarak bölgesel bir blok şekli oluşturur.

//generatebiome

[-hroc] <blok kodu> <expression>

Belirli bir ifadeye dayalı bölgesel bir biyom oluşturur.

//hcyl

<blok kodu> <çap>(,<çap> [yükseklik])

Yarıçap ve yüksekliğe göre ayaklarınızın etrafında içi boş bir dikey silindir oluşturur.

//cyl

<blok kodu> <çap>(,<y çapı> [yükseklik])

Yarıçap ve yüksekliğe göre ayaklarınızın etrafında dolu dikey bir silindir oluşturur.

//sphere

<blok kodu> <çap>(,<çap>,<çap>) [raised? true/false]

Ayaklarınızın etrafında girdiğiniz x,y,z yarıçaplarına dayalı bir küre oluşturur.

//hsphere

<blok kodu> <çap>(,<çap>,<çap>) [raised? true/false]

Ayaklarınızın etrafına yerleştirilmiş x,y,z, yarıçaplarına dayalı içi boş bir küre oluşturur.

//pyramid

<blok kodu> <boyut>

Yüksekliğe ve boyuta göre bir piramit oluşturur.

//hpyramid

<blok kodu> <boyut>

Yüksekliğe ve boyuta göre içi boş bir piramit oluşturur.

/forestgen

[boyut] [tür] [yoğunluk]

Boyut ve yoğunluğa göre bir orman türü oluşturur.

/pumpkins

[boyut]

Boyuta göre bir balkabağı topluluğu oluşturur.

Yardımcı Eylemler

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

/toggleplace

Yardımcı eylemlerin sizin etrafınızda mı yoksa seçilen bölgeyi mi etkileyeceğini değiştirir.

//fill

<blok kodu> <çap> [derinlik]

Ayaklarınızın etrafındaki belirli blokları silindirin yarıçapı ve alt kürenin derinliği ile doldurur.

//fillr

<blok kodu> <çap> [derinlik]

Ayaklarınızın etrafındaki belirli blokları tekrar tekrar silindirin yarıçapı ve alt kürenin derinliği ile doldurur.

//drain

<çap>

Ayaklarınıza değen lav ve suları yarıçapa göre boşaltın.

//fixwater

<çap>

Yakınınızdaki suyu uzatır, düzleştirir ve su duvarlarını engellemek için akan suyu değiştirir.

//fixlava

<çap>

Yakınınızdaki lavları uzatır, düzleştirir ve lav duvarlarını engellemek için akan lavı değiştirir.

/removeabove

[boyut] [yükseklik]

Başınızın üzerindeki blokları veya seçilen bölgedeki blokları üst hava konisi tarzıyla kaldırır.

/removebelow

[boyut] [yükseklik]

Başınızın üzerindeki blokları veya seçilen bölgedeki blokları üst hava konisi tarzıyla kaldırır.

/replacenear

[-f] <boyut> <dönüşecek blok kodu> <dönüşeceği blok kodu>

Girdiğiniz bloğun yakınındaki tüm blokları seçtiğiniz blok ile değiştirir.

/removenear

<blok> <boyut>

Yakındaki belirli blokları hava küresi stiliyle kaldırır.

/snow

[çap]

Yakındaki blokları kar katmanlarıyla örtün ve suyu buza dönüştürür.

/thaw

[çap]

Yakındaki kar katmanlarını kaldırır ve yakındaki buzları suya dönüştürür.

/ex

[çap]

Yakındaki alevleri söndürür.

/butcher

[-plangbtfr] [çap]

Yakındaki mobları katleder.

/remove

<tür> <çap>

Yakındaki belirli varlıkları kaldırır: Düşen öğeler, oklar, tekneler, maden arabaları, TNT'yi etkinleştiren ve XP parçacıkları.

/green

[-f] [çap]

Yakındaki toprakları çimene dönüştürür.

//calc

<expression>

Matematiksel bir ifade hesaplayın.

Genel Araçlar

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

/tool

<repl> <cycler> <floodfill> <brush> <lrbuild> <tree> <deltree> <farwand> <info> <none>

Eldeki öğeye bağlamak için belirli bir araç türü seçer.

/none

Elde tutulan alete bağlı komutu kaldırır.

/farwand

Uzaktaki bir noktayı seçmek için çubuğu etkinleştirir.

/tree

<ağaç tipi>

Ağaçları filizlendirmek için çim bloklarda kullanılan ağaç aracı.

/deltree

Havadaki ağacı kaldırmak için kullanılan araç.

Fırçalar

KomutlarDeğişkenlerAçıklama

/brush sphere

[-h] <blok kodu> [çap]

Küre fırçasını uzaktan bloklara sağ tıklandığında küre oluşturması için bir alete bağlar.

/brush cylinder

[-h] <blok kodu> [çap] ([yükseklik])

Silindir fırçasını uzaktan bloklara sağ tıklandığında silindir oluşturması için bir alete bağlar.

/brush clipboard

[-ap]

Fırçayı uzaktan bloklara sağ tıklandığında kopyalanmış ögeyi oluşturması için bir alete bağlar.

/brush gravity

[-h] [çap]

Yerçekimi fırçasını uçan blokları zemine çekmesi için bir alete bağlar.

/brush butcher

[-plangbtfr] [çap]

Kasap fırçasını bir noktaya sağ tıklandığında mobları öldüren bir alete bağlar.

/size

[çap]

Elde tutulan aracın boyutunu değiştirir.

/mat

<blok kodu>

Geçerli fırça tarafından kullanılan mevcut deseni yeni bir desen seti ile değiştirir.

/range

<uzaklık>

Fırça mesafesini ayarlar.

/mask

<mask>

Maske kuralını, yalnızca belirli blok türlerini veya ifadeyi etkileyebilecek şekilde elinizdeki fırça eşyasına ayarlayın.

//gmask

<mask>

Maske kuralını tüm fırçalara ayarlar.

Last updated