Riberia Network
Search
K
Comment on page

World Edit Rehberi

World edit kullanımıyla alakalı detaylar.

İşlem Kontrolü

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
//undo
[#s işlem sayısı]
Girilen sayı kadar world edit işlemini geri alır.
Bir önceki aşamaya geri dönersiniz.
//redo
[#s işlem sayısı]
Girdiğiniz sayı adedince //undo işlemini geri alır.
/clearhistory
Tüm aktif //redo ve //undo'ları geçmişten siler.

Alan Seçimi

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
Wand
1.seçim için sol tık
2.seçim için sağ tık
İstenilen alanı seçen özel bir değnek.
//wand
Seçim değneğini envanterinize çağırır.
//sel
[-d] <cuboid> <extend> <poly> <ellipsoid> <sphere> <cyl> <convex>
Güncel seçim stilini değiştirir.
//desel
Mevcut alan seçimini iptal eder.
//pos1
Bulunduğunuz bloğu 1.seçim noktası olarak belirler.
//pos2
Bulunduğunuz bloğu 2.seçim noktası olarak belirler.
//hpos1
Baktığınız bloğu 1.seçim noktası olarak belirler.
//hpos2
Baktığınız bloğu 2.seçim noktası olarak belirler.
//chunk
Bulunduğunuz chunk'ı (16*16=256 Blok) alan olarak seçer.
//expand
<miktar>
Baktığınız alana ya da harita yönüne göre seçilen alanı genişletir.
//contract
<miktar>
Baktığınız alana ya da harita yönüne göre seçilen alanı daraltır.
//outset
[-hv] <miktar>
Seçtiğiniz alanı yazdığınız miktara göre her tarafa genişletir: Yukarı, Aşağı, Kuzey, Güney, Doğu, Batı.
//inset
[-hv] <miktar>
Seçtiğiniz alanı yazdığınız miktara göre her tarafa daraltır: Yukarı, Aşağı, Kuzey, Güney, Doğu, Batı.
//count
[-d] <blok>
Yazdığınız bloktan seçtiğiniz alanda kaç adet olduğunu gösterir
//distr
[-cd]
Bölgede sunulan her blok türünün yüzdesini (%) gösterir.

Alan Üzerinde Yapılabilecek İşlemler

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
//set
<blok kodu>
Tüm alanı seçilen blok/bloklarla doldurur.
//replace
((<değiştirilecek blok(lar)>) (yeni blok(lar))
Seçilen alandaki yazılan blok/blokları girilen başka bir blok/bloklar ile değiştirir.
//overlay
<blok kodu>
Bölgeyi bir blokla kaplayın. Yazılan blok, seçilen alandaki tüm bloklara kaplama olarak dağılır.
//walls
<blok kodu>
Bölgenin kenarlarını duvar yapar.
//outline
<blok kodu>
Bölgenin dış kısmını seçilen blok ile tamamen kaplar.
//center
<blok kodu>
Bölgenin tam merkezinde blok/bloklar oluşturur. 1x1'den 2x1'e ve 2x2'ye kadar değişir.
//smooth
<tekrar miktarı>
Bölgeyi bir miktar tekrarla düzeltin. En yüksek noktadan en düşük noktaya kadar eşit bir blok dağılımı oluşturur.
//deform
<expression>
Blokların konumunu bölge üzerinde ayarladığınız bir noktayla değiştirir.
//hollow
[kalınlık] <block-kodu>
Dış katmanın kalınlığını ayarlayarak bölgenin iç blok tipini/türlerini havaya dönüştürür.
//move
[uzaklık miktarı] ([yön])
Bölgedeki her bloğu bir yöne veya baktığınız yöne göre hareket ettirir.
//naturalize
Bölgedeki tüm taş, çimen blokları ve toprakları şu şekilde değiştirir:
  • En üste 1 kat çim
  • Altında 3 kat toprak
  • Gerisi ise taşlar
//line
([-h]) <blok kodu> <boyut>
Girilen blok ve boyuta göre pos1 ve pos2 arasında bir çizgi çeker.
//forest
[orman tipi] [derinlik]
Bölge seçimi içerisinde çim blokları üzerinden bir orman tipi oluşturur. Yoğunluk, ağaçların sıklığını belirler.
//flora
[yoğunluk]
Çim bloklarını çiçekler ve otlarla kaplar.

Kopyalama ve Diğer İşlemler

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
//copy
[-e] [-m]
Oyuncunun bulunduğu konum ve baktığı yöne göre seçilen alanı kopyalar.
//cut
[-e] [-m]
Oyuncunun bulunduğu konum ve baktığı yöne göre seçilen alanı keser, alandaki bloklar silinir ve yapıştırılmak üzere panoya kaydedilir.
//paste
[-a] [-s] [-o]
Bölgeyi, oyuncunun en son kestiği veya kopyaladığı konuma göre yapıştırır.
[-a] seçimi hava blokları olmadan yapıştırır. [-o] seçimi orijinal haliyle yapıştırır.
//rotate
[y-ekseni] [<x-ekseni>][<z-ekseni>]
Seçilmiş bölgeyi, son kesilme veya kopyalanmasındaki konumunuza göre döndürür.
//flip
[yön]
Bölgeyi, oyuncunun baktığı ve konumlandığı yere göre bir ayna gibi çevirir.
/clearclipboard
Güncel kaydedilmiş bölgeyi panodan siler.

Üretim

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
//generate
[-hroc] <blok kodu> <expression>
Geometrik değerler veya matematiksel denklemler gibi verilen ifadelere dayalı olarak bölgesel bir blok şekli oluşturur.
//generatebiome
[-hroc] <blok kodu> <expression>
Belirli bir ifadeye dayalı bölgesel bir biyom oluşturur.
//hcyl
<blok kodu> <çap>(,<çap> [yükseklik])
Yarıçap ve yüksekliğe göre ayaklarınızın etrafında içi boş bir dikey silindir oluşturur.
//cyl
<blok kodu> <çap>(,<y çapı> [yükseklik])
Yarıçap ve yüksekliğe göre ayaklarınızın etrafında dolu dikey bir silindir oluşturur.
//sphere
<blok kodu> <çap>(,<çap>,<çap>) [raised? true/false]
Ayaklarınızın etrafında girdiğiniz x,y,z yarıçaplarına dayalı bir küre oluşturur.
//hsphere
<blok kodu> <çap>(,<çap>,<çap>) [raised? true/false]
Ayaklarınızın etrafına yerleştirilmiş x,y,z, yarıçaplarına dayalı içi boş bir küre oluşturur.
//pyramid
<blok kodu> <boyut>
Yüksekliğe ve boyuta göre bir piramit oluşturur.
//hpyramid
<blok kodu> <boyut>
Yüksekliğe ve boyuta göre içi boş bir piramit oluşturur.
/forestgen
[boyut] [tür] [yoğunluk]
Boyut ve yoğunluğa göre bir orman türü oluşturur.
/pumpkins
[boyut]
Boyuta göre bir balkabağı topluluğu oluşturur.

Yardımcı Eylemler

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
/toggleplace
Yardımcı eylemlerin sizin etrafınızda mı yoksa seçilen bölgeyi mi etkileyeceğini değiştirir.
//fill
<blok kodu> <çap> [derinlik]
Ayaklarınızın etrafındaki belirli blokları silindirin yarıçapı ve alt kürenin derinliği ile doldurur.
//fillr
<blok kodu> <çap> [derinlik]
Ayaklarınızın etrafındaki belirli blokları tekrar tekrar silindirin yarıçapı ve alt kürenin derinliği ile doldurur.
//drain
<çap>
Ayaklarınıza değen lav ve suları yarıçapa göre boşaltın.
//fixwater
<çap>
Yakınınızdaki suyu uzatır, düzleştirir ve su duvarlarını engellemek için akan suyu değiştirir.
//fixlava
<çap>
Yakınınızdaki lavları uzatır, düzleştirir ve lav duvarlarını engellemek için akan lavı değiştirir.
/removeabove
[boyut] [yükseklik]
Başınızın üzerindeki blokları veya seçilen bölgedeki blokları üst hava konisi tarzıyla kaldırır.
/removebelow
[boyut] [yükseklik]
Başınızın üzerindeki blokları veya seçilen bölgedeki blokları üst hava konisi tarzıyla kaldırır.
/replacenear
[-f] <boyut> <dönüşecek blok kodu> <dönüşeceği blok kodu>
Girdiğiniz bloğun yakınındaki tüm blokları seçtiğiniz blok ile değiştirir.
/removenear
<blok> <boyut>
Yakındaki belirli blokları hava küresi stiliyle kaldırır.
/snow
[çap]
Yakındaki blokları kar katmanlarıyla örtün ve suyu buza dönüştürür.
/thaw
[çap]
Yakındaki kar katmanlarını kaldırır ve yakındaki buzları suya dönüştürür.
/ex
[çap]
Yakındaki alevleri söndürür.
/butcher
[-plangbtfr] [çap]
Yakındaki mobları katleder.
/remove
<tür> <çap>
Yakındaki belirli varlıkları kaldırır: Düşen öğeler, oklar, tekneler, maden arabaları, TNT'yi etkinleştiren ve XP parçacıkları.
/green
[-f] [çap]
Yakındaki toprakları çimene dönüştürür.
//calc
<expression>
Matematiksel bir ifade hesaplayın.

Genel Araçlar

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
/tool
<repl> <cycler> <floodfill> <brush> <lrbuild> <tree> <deltree> <farwand> <info> <none>
Eldeki öğeye bağlamak için belirli bir araç türü seçer.
/none
Elde tutulan alete bağlı komutu kaldırır.
/farwand
Uzaktaki bir noktayı seçmek için çubuğu etkinleştirir.
/tree
<ağaç tipi>
Ağaçları filizlendirmek için çim bloklarda kullanılan ağaç aracı.
/deltree
Havadaki ağacı kaldırmak için kullanılan araç.

Fırçalar

Komutlar
Değişkenler
Açıklama
/brush sphere
[-h] <blok kodu> [çap]
Küre fırçasını uzaktan bloklara sağ tıklandığında küre oluşturması için bir alete bağlar.
/brush cylinder
[-h] <blok kodu> [çap] ([yükseklik])
Silindir fırçasını uzaktan bloklara sağ tıklandığında silindir oluşturması için bir alete bağlar.
/brush clipboard
[-ap]
Fırçayı uzaktan bloklara sağ tıklandığında kopyalanmış ögeyi oluşturması için bir alete bağlar.
/brush gravity
[-h] [çap]
Yerçekimi fırçasını uçan blokları zemine çekmesi için bir alete bağlar.
/brush butcher
[-plangbtfr] [çap]
Kasap fırçasını bir noktaya sağ tıklandığında mobları öldüren bir alete bağlar.
/size
[çap]
Elde tutulan aracın boyutunu değiştirir.
/mat
<blok kodu>
Geçerli fırça tarafından kullanılan mevcut deseni yeni bir desen seti ile değiştirir.
/range
<uzaklık>
Fırça mesafesini ayarlar.
/mask
<mask>
Maske kuralını, yalnızca belirli blok türlerini veya ifadeyi etkileyebilecek şekilde elinizdeki fırça eşyasına ayarlayın.
//gmask
<mask>
Maske kuralını tüm fırçalara ayarlar.